O nás

Technologickú linku na úpravu odpadov zo skla, ktoré sa nedajú bežne spracovať, sme uviedli do trvalej prevádzky v Šelpiciach pri Trnave v utorok 3. apríla 2012 . Predpokladaná kapacita zariadenia je 25 000 ton za rok a mechanicky sa tu budú spracovávajú predovšetkým odpadové lepené autosklá, tvrdené sklá, bezpečnostné sklá, sklá s drôtenou vložkou, sklá z elektroodpadov a iné. V prípade potreby linka umožňuje drviť aj sklenené črepy zo separovaného zberu odpadov. Výsledná surovina sa môže použiť na opätovnú výrobu skla ako vsádzka.